QGIS W TRANSPORCIESzkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności wykonywania analiz związanych z transportem i komunikacją. Przeznaczone jest dla pracowników wydziałów infrastruktury, architektury i komunikacji, zarządów dróg oraz firm konsultingowych i projektowych.PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Czas trwania: 2 lub 3 dni.
 • Forma: indywidualne lub grupowe.
 • Miejsce: stacjonarne lub online.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do oprogramowania QGIS. Przegląd możliwości zastosowania QGIS w analizach związanych z transportem, w tym z planowaniem transportu.

 2. Instalacja i wykorzystanie różnego rodzaju wtyczek i narzędzi zewnętrznych przydatnych w analizach transportowych, ustawienie programu zgodnie z wymaganiami, omówienie najczęściej wykorzystywanych układów współrzędnych i przedstawienie sposobu ustalania odpowiedniego układu współrzędnych, wprowadzenie do tematyki danych wektorowych i danych rastrowych, omówienie podstawowych formatów danych.

 3. Analiza źródeł danych przestrzennych istotnych w analizach transportu i komunikacji.

 4. Tworzenie nowych i edycja istniejących danych przestrzennych związanych z transportem, przetworzenie danych do postaci nadającej się do wykorzystania w analizach transportowych i wizualizacji kartograficznej.

 5. Analiza zasad prawidłowej geometrii i topologii i przygotowanie poprawnych topologicznie danych sieciowych dotyczących sieci drogowej i kolejowej.

 6. Generatory ruchu – przygotowanie danych, w tym przedstawienie sposobów geokodowania danych adresowych.

 7. Analiza dostępności transportowej opartej o rastrowy model danych. Polega na wyliczeniu „kosztu” podróży. Tym kosztem może być czas wyrażony w minutach. Zasada działania metody polega na tym, że zliczany jest skumulowany czas przemieszczania się do danego miejsca docelowego z każdego dowolnego miejsca. Na ten czas przemieszczania się mogą wpływać różne czynniki, które zostaną ujęte w analizie.

 8. Analizy sieciowe opartych o wektorowy model danych. Polegają na badaniu sieci transportowej w celu określenia przepływów w niej zachodzących i przeprowadzenia analiz lokalizacji takich jak m.in. wyszukanie najkrótszej trasy, wyszukanie optymalnej trasy, wyznaczenie stref czasowych zasięgu przestrzennego, wyszukanie wybranych obiektów, wygenerowanie matrycy pochodzenia – przeznaczenie, stworzenie sieci pomiędzy obiektami.

 9. Delimitacja rejonów transportowych i wyznaczenie izochron.

 10. Liniowe systemy odniesienia – narzędzie Linear Reference System.

 11. Podział sieci drogowej na odcinki, wygenerowanie węzłów sieci, wykonanie profili odcinków i analiza nachylenia sieci.

 12. Analiza powiązań funkcjonalnych oraz wielkości i kierunków przemieszczania się ludzi i ładunków.

 13. Automatyzacja procesów przy pomocy algorytmów - przygotowanie narzędzi do zautomatyzowanego wykonywania analiz transportowych.

 14. Wykonanie map - symbolizacja danych (ustawienie stylu, etykietowanie, widoczność danych w zależności od stylu, itp.), omówienie podstawowych funkcji kreatora wydruków (sposób wizualizacji danych, dodawanie legendy, strzałki północy, pól tekstowych, eksport w formacie *.jpg i *.pdf, edycja legendy itp.), export przygotowanej mapy do formatu nadającego się do wstawienia w plikach tekstowych (np. *.docx, *.pdf).Napisz do nas

SZKOLE­NIA SPEC­JAL­ISTY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800