QGIS W TRANSPORCIESzkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przygotowaniem analiz transportowych.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  • Forma: indywidualne lub grupowe
  • Miejsce: stacjonarne lub online


OPIS MOŻLIWYCH PUNKTÓW PROGRAMU SZKOLENIA


Analiza sieci transportowej

wyznaczenie nowego przebiegu


Analiza wielkości i kierunków przemieszczania ładunków

wielkości ładunków


Wyznaczenie trasy przebiegu

analiza przebiegu


Analizy sieciowe (ang. network analysis)

wyznaczenie najkrótszej trasy

Są to analizy dostępności oparte o wektorowy model danych czyli liniowe obiekty wektorowe, za pomocą których przedstawione są odcinki sieci transportowej. Polegają na badaniu sieci transportowej w celu określenia przepływów w niej zachodzących i przeprowadzenia analiz lokalizacji.

W skład analiz sieciowych wchodzą takie analizy jak:

  • wyszukanie najkrótszej trasy (ang. shortest path)
  • wyszukanie optymalnej trasy (ang. optimal path)
  • wyznaczenie stref czasowych zasięgu przestrzennego (ang. service area)
  • wyszukanie wybranych obiektów (ang. closest facility)
  • wygenerowanie matrycy pochodzenia – przeznaczenie (ang. origin - destination cost matrix)
  • rozwiązanie problemu komiwojażera (ang. traveling salesman problem)
  • stworzenie sieci pomiędzy obiektami

Analiza kosztów przemieszczania (ang. cost surface analysis)

model dostępności

Jest to analiza dostępności oparta o rastrowy model danych, która polega na wyliczeniu „kosztu” podróży. Tym kosztem może być czas wyrażony w minutach. Zasada działania metody polega na tym, że zliczany jest skumulowany czas przemieszczania się do danego miejsca docelowego z każdego dowolnego miejsca. Na ten czas przemieszczania się mogą wpływać różne czynniki, które zostaną ujęte w analizie.


Analiza powiązań funkcjonalnych

analiza powiązań funkcjonalnych


Analiza dostępności samochodowej

dostępność samochodowa


Analiza dostępności pieszej

dostępność piesza


Delimitacja rejonów transportowych


Napisz do nas

SZKOLE­NIA SPEC­JAL­ISTY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800