QGIS W MODELOWANIU ZAGOSPODAROWANIA I ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCHSzkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju opracowań w zurbanizowanych obszarach miejskich.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Czas trwania: 2 dni.
 • Forma: indywidualne lub grupowe.
 • Miejsce: online lub stacjonarne.

Program szkolenia:

1.WPROWADZENIE DO QGIS.

 • Prezentacja podstawowych funkcji programu pozwalające na samodzielną pracę z systemem.
 • Optymalne ustawienia programu oraz możliwości dodatkowe.
 • Dane wektorowe - wprowadzenie.
 • Dane rastrowe - wprowadzenie.
 • Omówienie wtyczek i narzędzi zewnętrznych (GRASS GIS, SAGA GIS i Whitebox).

2.OPERACJE NA DANYCH RASTROWYCH.

 • Informacja o rastrze.
 • Rasteryzacja wektorów.
 • Wektoryzacja rastrów.
 • Reklasyfikacja.
 • Praca z numerycznym modelem terenu.
 • Omówienie Menu Raster.
 • Wycinanie.
 • Mozaikowanie.
 • Raster wirtualny.
 • Usunięcie szumów z rastra.
 • harmonizacja rastrów o różnych rozmiarach.

3.WYKONANIE MAP POZIOMICOWYCH.

 • Filtrowanie dem.
 • Generowanie poziomic.
 • Etykietowanie poziomic.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

4.WIZUALIZACJA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TERENU.

 • Ustawienia stylizacji (palety, klasy, style).
 • Nakładanie, cieniowanie.
 • Statystyki rastra.
 • Relief vizualization toolbox.

5.ANALIZA NACHYLENIA I EKSPOZYCJI.

 • Przygotowanie mapy nachylenia terenu.
 • Przygotowanie mapy kierunków nachylenia terenu (ekspozycji).
 • Analiza nachylenia sieci rzecznej.
 • Analiza nachylenia sieci drogowej.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

6.PODZIAŁ OBSZARU NA FORMY TERENOWE.

 • Wyznaczenie form terenowych.
 • Reklasyfikacja danych.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

7.WYZNACZENIE OBSZARÓW BEZODPŁYWOWYCH.

 • Przygotowanie numerycznego modelu terenu.
 • Wyznaczanie obszarów bezodpływowych.
 • Dodawanie i odejmowanie obszarów bezodpływowych do i numerycznego modelu terenu.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

8.PODZIAŁ OBSZARU NA ZLEWNIE ELEMENTARNE.

 • Wygenerowanie mapy kierunków spływu wody.
 • Wygenerowanie mapy akumulacji spływu wody.
 • Wyodrębnienie strumieni sieci drenażu.
 • Omówienie metody SAGA GIS.
 • Omówienie metody WhiteboxTools.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

9.WYZNACZENIE ZLEWNI DLA OKREŚLONYCH PUNKTÓW.

 • Omówienie metody Whitebox .
 • Omówienie metody SAGA GIS.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

10.ANALIZA ZALEWANIA.

 • Omówienie metody SAGA GIS.
 • Omówienie metody GRASS GIS.
 • Rasteryzacja wyników.
 • Automatyzacja prac w modelarzu.

11.ANALIZA KIERUNKÓW SPŁYWU WODY.

 • Wyznaczenie kierunków nachylenia terenu.
 • Wyznaczenie trasy spływu wody ze wskazanych miejsc.

12.WSKAŹNIKI WILGOTNOŚCI GRUNTU.

 • Przygotowanie danych wejściowych.
 • Topographic wetness index.
 • SAGA wetness index.
 • Reklasyfikacja wyników.

13.WYZNACZANIE PROFILI.

 • Wyznaczenie profilu terenu wzdłuż zadanej ścieżki różnymi metodami.
 • Wyznaczenie profilu cieku wodnego.
 • Omówienie narzędzia profil tool.
 • Omówienie narzędzia qprof.

14.AUTOMATYZACJA PRAC.

 • przygotowanie narzędzi do zautomatyzowanego wykonania analiz.

15.REDAKCJA I PRZYGOTOWANIE MAP W KREATORZE WYDRUKU.

 • Przedstawienie sposobu dodawania danych (m.in. plików *.shp) i zarządzania danymi (ustawienie stylu, etykietowanie, widoczności danych itp.).
 • Omówienie podstawowych funkcji kreatora wydruków (sposób wizualizacji danych, dodawanie legendy, strzałki północy, pól tekstowych, eksport w formacie *.jpg i *.pdf, edycja legendy itp.).

16.HURTOWE PRZYGOTOWANIE MAP.

 • Omówienie narzędzia do przygotowania wielu map jednocześnie.

17.IMPORT PLIKÓW DXF/DWG.

 • Omówienie najlepszego narzędzia do importu plików wygenerowanych w środowisku CAD tj. *.dxf i *.dwg.

18.RĘCZNA EDYCJA DANYCH RASTROWYCH.

 • Omówienie narzędzia do ręcznej edycji danych rastrowych.

19.ŹRÓDŁA DANYCH.

 • Przedstawienie możliwych do wykorzystania źródeł danych przestrzennych, istotnych z hydrologicznego punktu widzenia.
 • Analiza danych zawartych na stronie internetowej centralnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (www. geoportal.gov.pl).


Napisz do nas

SZKOLE­NIA SPEC­JAL­ISTY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800