QGIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących i średniozaawansowanych w obsłudze oprogramowania QGIS.PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Czas trwania: 2 lub 3 dni.
 • Forma: indywidualne lub grupowe.
 • Miejsce: stacjonarne lub online.

Program szkolenia:

1.INFORMACJE O DZIAŁANIU I FUNKCJACH OPROGRAMOWANIA QGIS

 • Prezentacja podstawowych funkcji programu pozwalających na samodzielną pracę z systemem.
 • Omówienie paska narzędzi programu QGIS i funkcji programu oraz sposobu włączania lub wyłączania poszczególnych paneli i pasków narzędziowych.
 • Optymalne ustawienia programu.
 • Zapisywanie i wczytywanie projektu.
 • Przedstawienie sposobu eksportu danych (m.in. do plików w formatach *.xlsx, *.shp).
 • Omówienie najczęściej wykorzystywanych układów współrzędnych i przedstawienie sposobu ustalania odpowiedniego dla działań jednostki układu współrzędnych.
 • Omówienie sposobu dodawania danych do projektu.
 • Wprowadzenie do tematyki danych wektorowych.
 • Wprowadzenie do tematyki danych rastrowych.
 • Omówienie podstawowych formatów danych.
 • Omówienie wersji programu.

2.INSTALACJA I WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO TYPU WTYCZEK

 • Omówienie zasady działania wtyczek do programu.
 • Przedstawienie najbardziej pomocnych wtyczek, w tym takich jak m.in. Wyszukiwarka działek ewidencyjnych GUGiK, Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych, Point Sampling Tool itp.).

3.ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH

 • Omówienie sposobu działania i możliwości dostępu do serwisów WMS, WMTS, WFS.
 • Przedstawienie możliwych do wykorzystania źródeł danych przestrzennych, w tym podkładów mapowych w standardzie WMS i WMTS.
 • Analiza danych zawartych na stronie internetowej centralnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (www. geoportal.gov.pl)

4.REDAKCJA I PRZYGOTOWANIE MAPY

 • Przedstawienie sposobu dodawania danych (m.in. plików *.shp) i zarządzania danymi (ustawienie stylu, etykietowanie, widoczność danych w zależności od stylu, itp.).
 • Omówienie podstawowych funkcji kreatora wydruków (sposób wizualizacji danych, dodawanie legendy, strzałki północy, pól tekstowych, eksport w formacie *.jpg i *.pdf, edycja legendy itp.).

5.GEOKODOWANIE DANYCH

 • przedstawienie sposobu dodania danych zawartych w tabeli ze współrzędnymi punktów załamania granic (dodanie warstwy tekstowej - plik csv), ich wizualizacja i zapisanie do pliku *.shp, utworzenie poligonu z punktów.
 • przedstawienie sposobu tworzenia danych punktowych na podstawie danych adresowych oraz na podstawie współrzędnych.

6.TWORZENIE I EDYCJA DANYCH

 • Przedstawienie sposobu edytowania istniejących i tworzenia własnych zbiorów danych przestrzennych, w tym dodawanie obiektów – poligonów/linii/punktów.
 • Edycja obiektów,przycinanie i agregowanie poligonów, tworzenie i edycja tabeli atrybutów, w tym dodawanie i usuwanie pól.

7.KALIBRACJA MAPY (NADANIE GEOREFERENCJI)

 • Przedstawienie procedury dodania skanów map z wykorzystaniem narzędzia Georeferencer w celu ich wektoryzacji lub wykorzystania jako podkład mapowy.

8.PODSTAWY ANALIZ PRZESTRZENNYCH

 • Omówienie podstawowych zapytań atrybutowych i przestrzennych.
 • Przedstawienie sposobu wykorzystania podstawowych narzędzi do analiz przestrzennych takich jak: kalkulator pól, algorytmy processingu.
 • Obliczanie powierzchni/długości i współrzędnych punktów załamania granic.
 • Przedstawienie narzędzi selekcji danych w tabeli atrybutów – wyszukiwanie danych o określonych kryteriach (np. gatunek, nazwa obszaru chronionego, wielkość obiektu).

9.ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWYCH PROBLEMÓWNapisz do nas

SZKOLE­NIA SPEC­JAL­ISTY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800