QGIS W GEOMARKETINGUSzkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych analizami geomarketingowymi.


PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Czas trwania: 1, 2 lub 3 dni.
  • Forma: indywidualne lub grupowe.
  • Miejsce: stacjonarne lub online.


OPIS MOŻLIWYCH PUNKTÓW PROGRAMU SZKOLENIA

Analiza potencjału demograficznego

Czy w danym miejscu mieszka odpowiednia liczba ludzi, żeby w nim zlokalizować Naszą działalność? Czy stanowią oni Naszą grupę docelową?

potencjał demograficzny

Pozwala na określenie gęstości zaludnienia obszaru i stanowi składową wielu innych analiz.


Analiza struktury demograficznej

Kto w tym miejscu mieszka? Emeryci czy młodzież? Przeważają kobiety?

liczba kobiet

Pozwala na określenie kto mieszka na danym obszarze - jak płeć przeważa, jaki wiek, jaka jest wielkość bezrobocia itp. Ocena może mieć różny poziom szczegółowości - zależy od tego czy wykorzystujemy dane komercyjne czy ogólnodostępne.


Analiza potencjału ekonomicznego

Jaka jest wartość towarów i usług, jakie mieszkańcy danego obszaru mogą nabyć w ciągu roku?

siła nabywcza ludności

Pozwala na określenie stopnia zamożności mieszkańców wybranego obszaru. Stopień zamożności może być charakteryzowany przez siłę nabywczą ludności lub siłę nabywczą ludności w handlu detalicznym (dane komercyjne), ale także wielkość Produktu Krajowego Brutto. Potencjał ekonomiczny może być określany dla jednostek podstawowych analizy takich jak np. strefy czasowe dojazdu, strefy zamieszkania, kierunki napływu, strefy oddziaływania itp.


Analiza powiązań funkcjonalnych

Wzdłuż jakich tras warto zlokalizować działalność?

analiza powiązań funkcjonalnych

Pozwala na określenie natężenia i kierunków codziennych dojazdów do pracy w regionie, a co z tym idzie na wytypowanie ciągów komunikacyjnych, którym przemieszczają się ludzie. Pozwala ponadto na określenie, które ośrodki są generatorami ruchu, a z których ludzie wyjeżdżają.


Analiza dostępności samochodowej

Czy ludzie stamtąd do Nas dojadą? Czy ma sens tam się reklamować?

dostępność samochodowa

Pozwala na określenie czasu dojazdu samochodem do analizowanego obiektu. W toku dalszych analiz pozwala na określenie stopnia zamożności każdej strefy czasowej. Ponadto w powiązaniu z Modelem Huff'a pozwala na określenie liczby konsumentów w każdej strefie czasowej, która prawdopodobnie przemieści się do danego obiektu w celu skorzystanie z jego usług/zakupu towarów.


Analiza dostępności pieszej

Ile czasu potrzebują żeby do Nas dojść pieszo? A ile żeby dojść do konkurencji?

dostępność piesza

Pozwala na określenie czasu dojścia do Nas i do konkurencji - do kogo klienci mają bliżej, z kim konkurujemy w strefie podobnego czasu dojścia, gdzie występuje kanibalizacja Naszych usług i usług konkurencji.


Analiza naturalnych warunków terenowych

Czy wytypowany teren nadaje się do zabudowy? Czy jest płaski i skierowany na południe?

warunki terenowe

Pozwala na określenie optymalnych obszarów do lokalizacji działalności pod względem naturalnych warunków terenowych tj. nachylenia, ekspozycji, widoczności itp. Jej wyniki zestawiane są z wynikami oceny stopnia predyspozycji obszaru.


Analiza użytkowania terenu

Czy obecne użytkowanie pozwala na lokalizację obiektu? W jakim stopniu atrakcyjność lokalizacji zależy od sąsiedztwa?

użytkowanie terenu

Pozwala na określenie optymalnych obszarów do lokalizacji działalności pod względem użytkowania. Jej wyniki zestawiane są z wynikami oceny stopnia predyspozycji obszaru.


Analiza przebiegu sieci transportowej

Czy jest jakiś dojazd do tej lokalizacji? Czy w jej sąsiedztwie jest duży ruch?

przebieg sieci transportowej

Pozwala na określenie znaczenia sieci drogowej i orientacyjnego natężenia ruchu. Pozwoli to stwierdzić w sąsiedztwie, którego ciągu komunikacyjnego warto umieścić obiekt, w sąsiedztwie którego warto się reklamować, a także która lokalizacja będzie miała zapewniony odpowiedni dojazd.


Analiza miejsc zamieszkania klientów

Skąd dojeżdżają Nasi klienci?

liczba i rozmieszczenie klientów

Pozwala na określenie z jakich kierunków przyjeżdżają nasi klienci, jakimi trasami mogą sie poruszać. W powiązaniu z innymi analizami pozwala na wyjaśnienie np. dlaczego mimo sprzyjających warunków klienci z danego obszaru nie korzystają z Naszych usług.


Analiza obszarów kanibalizacji

Czy obszary oddziaływania Naszych oddziałów nachodzą na siebie? Gdzie konkurujemy sami ze sobą?

Pozwala na wyznaczenie miejsc gdzie zasięgi odd­zi­ały­wa­nia różnych placówek/oddziałów tej samej firmy nachodzą na siebie.


Analiza kierunków napływu potencjalnych klientów

Gdzie mieszkają Nasi potencjalni klienci? Jakie mogą być główne kierunki ich napływu?

model huffa

Pozwala na określenie gdzie mieszkają Nasi potencjalni (pożądani przez Nas) klienci np. interesuje Nas nasza grupa docelowa czyli osoby w wieku 15 - 24 lat. W powiązaniu z analizą dostępności przestrzennej pozwoli określić czy są w stanie do Nas dotrzeć w rozsądnym czasie.


Analiza lokalizacji na tle konkurencji

Gdzie jest zlokalizowana jest Nasza konkurencja?

obiekty konkurencji

Pozwala na określenie Naszego położenia na tle położenia obiektów konkurencji.


Analiza powierzchni sprzedażowej konkurencji

Jaka jest powierzchnia sprzedażowa konkurencji? Jaki jest jej potencjał rynkowy?

powierzchnia sprzedażowa

Pozwala na określenie jaka jest powierzchnia sprzedażowa konkurencji. W toku dalszych prac dane te mogą posłużyć jako dane wejściowe do modelu Huff'a (modelu ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych).


Analiza obszaru obsługi

Jaki mamy obszar obsługi? Czy Nasze oddziały są odpowiednio zlokalizowane?

obszar oddziaływania

Pozwala na charakterystykę rozmieszczenia naszych oddziałów w regionie. W powiązaniu z innymi analizami pozwala na optymalizację sieci oddziałów m. in. na podstawie liczby ludności, gęstości zaludnienia, dostępności transportowej.


Analiza powiązań pomiędzy centralą i oddziałami terenowymi

Jak rozmieszczone są Nasze placówki? Jaki jest czas przejazdu/przejścia pomiędzy Naszą Centralą a oddziałami?

powiązania

Pozwala na określenie powiązań pomiędzy centralą a oddziałami, lub pomiędzy oddziałami jednej firmy. Pozwala także na wyznaczenie najkrótszych (lub optymalnych) tras przejazdu/przejścia pomiędzy nimi.


Napisz do nas

SZKOLE­NIA SPEC­JAL­ISTY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800