QGIS W PLANOWANIU PRZESTRZENNYMSzkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przygotowaniem opracowań o charakterze planistycznym.


PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Czas trwania: 1, 2 lub 3 dni
  • Forma: indywidualne lub grupowe
  • Miejsce: do uzgodnienia
  • Cena: 2000 zł brutto/1 dzień


OPIS MOŻLIWYCH PUNKTÓW PROGRAMU SZKOLENIA


Konwersja CAD-GIS, GIS-CAD

CAD GIS GIS CAD


Analiza użytkowania terenu

użytkowanie terenu


Analiza predyspozycji obszaru do określonej działalności

stopień predyspozycji obszaru


Wektoryzacja rysunków planu/studium

Obliczenia wskaźników przestrzennych

Opracowanie map mpzp/studium uikzp

Napisz do nas

SZKOLE­NIA QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800