Ramowy program szkolenia

Ramowy pro­gram szkole­nia obejmuje:

Wprowadze­nie do GIS

Co to jest GIS?
GIS jako narzędzie analizy zjawisk przestrzennych
Przykłady wykorzystania GIS
Wprowadzenie do programu QGIS (teoria + ćwiczenia praktyczne w programie QGIS)
Charakterystyka programu
Ustawienia
Opis funkcjonalności

Dane (teo­ria + ćwiczenia prak­ty­czne w pro­gramie QGIS)

Modele danych
Model wektorowy
Model rastrowy
Formaty danych wektorowych i rastrowych
Układy współrzędnych i kodowanie znaków
Konwersja danych
Miedzy układami współrzędnych
Raster-wektor, wektor-raster
Źródła danych
Dane otwarte (dane dostępne bez opłat)
Dane komercyjne

Wprowadze­nie do analiz w środowisku GIS

Czym są analizy przestrzenne?
Rodzaje analiz
Schemat przeprowadzenia analiz
Sformułowanie problemu
Analiza dostępnych danych
Uzupełnienie danych
Wybór metod i narzędzi

Anal­izy (teo­ria + ćwiczenia prak­ty­czne w pro­gramie QGIS)

Operacje przygotowawcze
Pozyskanie, stworzenie, dostosowanie i przekształcanie danych dla potrzeb analiz
Analizy wektorowe
Pomiary kartometryczne
Przetwarzanie geometrii danych
Selekcja atrybutowa
Przetwarzanie danych atrybutowych
Zapytania przestrzenne
Analizy rastrowe
Reklasyfikacja warstw
Algebra warstw
Wielokryterialna analiza lokalizacji (MC-E)
Analizy terenu (spadków, nachylenia, ekspozycji)
Analizy bliskości
Bufory odległości
Strefy czasowe odległości
Metoda najbliższego sąsiedztwa
Poligony Theissen'a
Interpolacja przestrzenna
Analizy statystyczne
Statystyki opisowe
Statystyki strefowe
Próbkowanie przestrzeni

Kom­pozy­cja mapy (teo­ria + ćwiczenia prak­ty­czne w pro­gramie QGIS)

Podstawy kartografii
Rodzaje map
Rodzaje metod prezentacji kartograficznej
Podział cech ilościowych obiektów na klasy
Przykłady dobrych praktyk
Przygotowanie mapy w QGIS
Okno mapy
Legenda

Źródła wiedzy

Charakterystyka rynku oprogramowania
Literatura

SZKOLE­NIA QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800