QGIS W URZĘDZIESzkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji publicznej.


PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Czas trwania: 1, 2 lub 3 dni
  • Forma: indywidualne lub grupowe
  • Miejsce: do uzgodnienia
  • Cena: 1600 zł brutto/1 dzień


OPIS MOŻLIWYCH PUNKTÓW PROGRAMU SZKOLENIA


Opracowanie map cyfrowych

użytkowanie terenu

Mapy w postaci zbioru danych GIS (warstw GIS) i przystosowane do komputerowego przetwarzania w oprogramowaniu GIS, możemy podzielić na mapy referencyjne i mapy tematyczne.

Mapy referencyjne (mapy podkładowe) są to mapy stanowiące tło dla prezentacji innych danych (lokalizacyjnych lub tematycznych). Konieczne jest zastosowanie map referencyjnych wtedy kiedy potrzebna jest informacja, pomocna w szybkiej orientacji w zakresie lokalizacji przedstawianego obiektu czy zjawiska. Przykładem mapy referencyjnej jest Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000

Mapy tematyczne są to mapy przedstawiające konkretne zagadnienie (temat). Przykładem map tematycznych jest mapa dostępności przestrzennej portów lotniczych.


Analizy terenu

analizy terenu

Analizy terenu za pomocą GIS są to analizy oparte najczęściej o cyfrowe modele wysokościowe. Polegają na określaniu parametrów charakteryzujących obiekty na powierzchni ziemi oraz na wydzielaniu tych obiektów z otoczenia za pomocą rożnych technik GIS.


Analiza powiązań funkcjonalnych

analiza powiązań funkcjonalnychNapisz do nas

SZKOLE­NIA TEM­ATY­CZNE QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800